About Auther:

Life is Never Flate!

Penyesatan Kreatif Kaum Yahudi yg Harus Kita Lawan dgn Kreatif!

Akhir-akhir ini kegelisahan kami sebagai  generasi  muda makin memuncak dengan tergerusnya ahklak islami pada para pemuda khususnya remaja  kita, yang  sekarang ini lebih mengenal budaya barat yang hedonis dan menyesatkan. Sekarang ini banyak sekali anak muda di negeri kita yang lebih mengenal berbagai filosofi bangsa barat daripada berbagai filosofi serta kearifan Islam yang terkandung dalam Al…