Dzikir Pagi Petang Cara Langit Banjir Order

dzikir pagi petang
mmbc express

Dahsyat nya Dzikir Pagi Petang sebagai Cara Langit untuk Banjir Rejeki dan Order.

Untuk sahabat semua yang sedang dalam masa kesulitan di masa pandemi saat ini, cara langit berikut Insya Allah bisa jadi pembuka dan mengalirnya rejeki sahabat semua. Ini dia salah satu amalam luar biasa yang bisa meningkatkan rejeki dan insya Allah Order anda menjadi berlipat ganda bila di praktekkan secara konsisten, istiqomah dan terus menerus.

Daftar Isi

Ini adalah salah satu pengalaman founder Innetzone.id yang memiliki bisnis utama di bidang Travel Online yang merupakan salah satu bisnis yang terimbas sangat keras di masa pandemi ini.

Dengan mempraktekkan Dzikir Pagi dan Petang inilah walau bisnis terpuruk alhamdulillah rejeki tetap mengalir dan bisa membuat tetap bertahan. Simak doa doa yang bisa anda praktekkan untuk meningkatkan rejeki dengan niat karena Allah dan Memohon serta Bersyukur pada segala yang Allah takdirkan.

Dzikir pagi petang salah satunya berbunyi Bissmillahilladzi layadhurru ma’ asmihi syaaunfilardhi wa fiisamaai wa huwassamii’ ul’ aliim, serta secara lengkap dibahas dalam postingan ini.

Dzikir merupakan kegiatan yang dicoba umat islam buat mengingat Allah SWT. Dengan menyebut serta menyanjung nama Allah, hendak membuat hati jadi tenang serta senantiasa ingat kepada Allah yang sudah menghasilkan manusia.

Dalam Al- Qur’ an kata dzikir disebutkan sebanyak 267 kali.

Perihal ini jadi sesuatu atensi kalau kita disunnahkan buat berdzikir tiap hari sehingga kita hendak memperoleh ketentraman hati serta kebahagiaan di dunia serta akhirat. Cocok dengan firman Allah,

( ialah) orang- orang yang beriman serta hati mereka manjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, cuma dengan mengingati Allah- lah hati jadi tenteram.( QS. Ar- Ra’ d: 28)

Dzikir bisa dicoba kapanpun waktunya, hendak namun ada waktu yang sangat utama buat berdzikir ialah di waktu pagi serta perang.

Dzikir diwaktu pagi hari bisa membuat kita jadi lebih semangat. Serta melantunkan dzikir diwaktu petang, Allah hendak mempermudah seluruh urusan yang kita memiliki serta menjauhkan kita dari bahaya di malam hari.

BACA JUGA : Jurus Langit Tuntaskan Hutang dan Riba!

Kapankah waktu dzikir pagi serta petang?

Waktu utama dzikir di pagi hari ialah pada dikala masuk waktu subuh sampai matahari terbit( tetapi boleh pula dibaca hingga waktu mendekati waktu dhuhur). Sebaliknya, waktu utama dzikir di waktu petang ialah pada rentang waktu maghrib hingga pertengahan malam dekat jam 11 malam.

Teks dzikir pagi serta petang pada biasanya nyaris sama, tetapi terdapat dzikir yang spesial dibaca dipagi hari saja, terdapat pula dzikir yang spesial petang saja.

Teks dzikir pagi serta petang

Berikut merupakan dzikir pagi hari serta petang yang bisa kita amalkan tiap hari,.

mmbc express

catatan: ada tulisan blok gelap yang jadi ciri spesial teks “ dzikir pagi” ataupun “ dzikir petang“, secara universal seluruh teks dzikir petang merupakan bagian dari teks dzikir pagi, tetapi ada perbandingan pada point[3] serta[15].

أَعُوذُبِاللَّهِمِنَالشَّيْطَانِالرَّجِيمِ

“ Saya berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.”

[1] dzikir pagi serta petang

اللَّهُلاَإِلَهَإِلاَّهُوَالْحَيُّالْقَيُّومُ،لاَتَأْخُذُهُسِنَةٌوَلاَنَوْمٌ،لَهُمَافِيالسَّمَاوَاتِوَمَافِيالْأَرْضِ،مَنْذَاالَّذِييَشْفَعُعِنْدَهُإِلاَّبِإِذْنِهِ،يَعْلَمُمَابَيْنَأَيْدِيهِمْوَمَاخَلْفَهُمْ،وَلَايُحِيطُونَبِشَيْءٍمِنْعِلْمِهِإِلاَّبِمَاشَاءَ،وَسِعَكُرْسِيُّهُالسَّمَاوَاتِوَالْأَرْضَ،وَلَايَئُودُهُحِفْظُهُمَا،وَهُوَالْعَلِيُّالْعَظِيمُ

“ Allah, tidak terdapat ilah( yang berhak disembah) melainkan Ia, yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus( makhluk- Nya). Ia tidak mengantuk serta tidak tidur. Kepunyaan- Nya apa yang di langit serta di bumi. Tiada yang bisa berikan syafa’ at di sisi- Nya tanpa seizin- Nya. Ia mengenali apa- apa yang di hadapan mereka serta di balik mereka. Mereka tidak mengenali apa- apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki- Nya. Sofa Allah meliputi langit serta bumi. Ia tidak merasa berat memelihara keduanya. Serta Ia Maha Besar lagi Maha besar.”

( QS. Al- Baqarah: 255) ( Dibaca 1 kali)

[2] Dzikir pagi serta petang,

Membaca pesan Al- ikhlas 3x, Al- falaq serta An- naas tiap- tiap 1x:

بِسْمِاللَّهِالرَّحْمَنِالرَّحِيمِ

قُلْهُوَاللَّهُأَحَدٌاللَّهُالصَّمَدُلَمْيَلِدْوَلَمْيُولَدْوَلَمْيَكُنلَّهُكُفُوًاأَحَدٌ

“ Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah: Dialah Allah, Yang Maha Esa. Allah merupakan ilah yang tergantung kepada- Nya seluruh urusan. Ia tidak beranak serta tiada pula diperanakkan, serta tidak terdapat seseorang juga yang setara dengan Ia.”

( QS. Angkatan laut(AL) Ikhlas: 1- 4) ( Dibaca 3 kali)

بِسْمِاللَّهِالرَّحْمَنِالرَّحِيمِ

قُلْأَعُوذُبِرَبِّالْفَلَقِمِنشَرِّمَاخَلَقَوَمِنشَرِّغَاسِقٍإِذَاوَقَبَوَمِنشَرِّالنَّفَّاثَاتِفِيالْعُقَدِ

وَمِنشَرِّحَاسِدٍإِذَاحَسَدَ

“ Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah: Saya berlindung kepada Rabb yang memahami shubuh, dari kejahatan makhluk- Nya, serta dari kejahatan malam apabila sudah hitam gulita, serta dari kejahatan- kejahatan perempuan tukang sihir yang menghembus pada buhul- buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki”.

( QS. Angkatan laut(AL) Falaq: 1- 5) ( Dibaca 3 kali)

بِسْمِاللَّهِالرَّحْمَنِالرَّحِيمِ

قُلْأَعُوذُبِرَبِّالنَّاسِمَلِكِالنَّاسِإِلَهِالنَّاسِمِنشَرِّالْوَسْوَاسِالْخَنَّاسِالَّذِييُوَسْوِسُفِيصُدُورِالنَّاسِمِنَالْجِنَّةِوَالنَّاسِ

“ Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah: Saya berlindung kepada Rabb manusia. Raja manusia. Sembahan manusia, dari kejahatan( bisikan) syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan( kejahatan) ke dalam dada manusia, dari jin serta manusia.”

( QS. An Naas: 1- 6) ( Dibaca 3 kali)

[3] dzikir pagi

أَصْبَحْنَاوَأَصْبَحَالْمُلْكُلِلَّهِ،وَالْحَمْدُلِلَّهِ،لاَإِلَـهَإِلاَّاللهُوَحْدَهُلاَشَرِيْكَلَهُ،لَهُالْمُلْكُوَلَهُالْحَمْدُوَهُوَعَلَىكُلِّشَيْءٍقَدِيْرُ.رَبِّأَسْأَلُكَخَيْرَمَافِيْهَذَاالْيَوْمِوَخَيْرَمَابَعْدَهُ،وَأَعُوْذُبِكَمِنْشَرِّمَافِيْهَذَاالْيَوْمِوَشَرِّمَابَعْدَهُ،رَبِّأَعُوْذُبِكَمِنَالْكَسَلِوَسُوْءِالْكِبَرِ،رَبِّأَعُوْذُبِكَمِنْعَذَابٍفِيالنَّارِوَعَذَابٍفِيالْقَبْرِ

Ash- bahnaa wa ash- bahal mulku lillah walhamdulillah, laa ilaha illallah wahdahu laa syarika lah, lahul mulku walahul hamdu wa huwa‘ ala kulli syai- in qodir. Robbi as- aluka khoiro maa fii hadzal yaum wa khoiro maa ba’ dahu, wa a’ udzu bika min syarri maa fii hadzal yaum wa syarri maa ba’ dahu. Robbi a’ udzu bika minal kasali wa su- il kibar. Robbi a’ udzu bika min‘ adzabin fin naari wa‘ adzabin fil qobri.

Baca pula:

Teks Hasrat serta Tata Metode Sholat 5 Waktu( LENGKAP)- Beserta Makna nya

“ Kami sudah merambah waktu pagi serta kerajaan cuma kepunyaan Allah, seluruh puji untuk Allah. Tidak terdapat ilah( yang berhak disembah) kecuali Allah semata, tiada sekutu bagi- Nya. Kepunyaan Allah kerajaan serta bagi- Nya pujian. Dia- lah Yang Mahakuasa atas seluruh suatu. Wahai Rabbku, saya mohon kepada- Mu kebaikan di hari ini serta kebaikan sesudahnya. Saya berlindung kepada- Mu dari kejahatan hari ini serta kejahatan sesudahnya. Wahai Rabbku, saya berlindung kepada- Mu dari kemalasan serta kejelekan di hari tua. Wahai Rabbku, saya berlindung kepada- Mu dari siksaan di neraka serta siksaan di alam kubur.”

( Dibaca 1 kali)

[3] dzikir petang

أَمْسَيْنَاوَأَمْسَىالْمُلْكُللهِ،وَالْحَمْدُللهِ،لَاإِلَهَإِلاَّاللهُوَحْدَهُلاَشَرِيكَلَهُ،لَهُالْمُلْكُوَلَهُالْحَمْدُ،وَهُوَعَلَىكُلِّشَيْءٍقَدِيرٌ،رَبِّأَسْأَلُكَخَيْرَمَافِيهَذِهِاللَّيْلَةِوَخَيْرَمَابَعْدَهَا،وَأَعُوذُبِكَمِنْشَرِّمَافِيهَذِهِاللَّيْلَةِوَشَرِّمَابَعْدَهَا،رَبِّأَعُوذُبِكَمِنَالْكَسَلِوَسُوءِالْكِبَرِ،رَبِّأَعُوذُبِكَمِنْعَذَابٍفِيالنَّارِوَعَذَابٍفِيالْقَبْرِ

Amsaynaa wa amsal mulku lillah walhamdulillah, laa ilaha illallah wahdahu laa syarika lah, lahul mulku walahul hamdu wa huwa‘ ala kulli syai- in qodir. Robbi as- aluka khoiro maa fii hadzihil lailah wa khoiro maa ba’ dahaa, wa a’ udzu bika min syarri maa fii hadzihil lailah wa syarri maa ba’ dahaa. Robbi a’ udzu bika minal kasali wa suu- il kibar. Robbi a’ udzu bika min‘ adzabin fin naari wa‘ adzabin fil qobri.

Maksudnya:

“ Kami sudah merambah waktu petang serta kerajaan cuma kepunyaan Allah, seluruh puji untuk Allah. Tidak terdapat ilah( yang berhak disembah) kecuali Allah semata, tiada sekutu bagi- Ny. Kepunyaan Allah kerajaan serta bagi- Nya pujian. Dia- lah Yang Mahakuasa atas seluruh suatu. Wahai Rabbku, saya mohon kepada- Mu kebaikan di malam ini serta kebaikan sesudahnya. Saya berlindung kepadaMu dari kejahatan malam ini serta kejahatan sesudahnya. Wahai Rabbku, saya berlindung kepadaMu dari kemalasan serta kejelekan di hari tua. Wahai Rabbku, saya berlindung kepada- Mu dari siksaan di neraka serta siksaan di kubur.”

( Dibaca 1 x)

[4] dzikir pagi serta petang

اَللَّهُمَّبِكَأَصْبَحْنَا،وَبِكَأَمْسَيْنَا،وَبِكَنَحْيَا،وَبِكَنَمُوْتُوَإِلَيْكَالنُّشُوْرُ

Allahumma bika ash- bahnaa wa bika amsaynaa wa bika nahyaa wa bika namuutu wa ilaikan nusyuur.

“ Ya Allah, dengan rahmat serta pertolongan- Mu kami merambah waktu pagi, serta dengan rahmat serta pertolongan- Mu kami merambah waktu petang. Dengan rahmat serta pertolongan- Mu kami hidup serta dengan kehendak- Mu kami mati. Serta kepada- Mu kebangkitan( untuk seluruh makhluk).”

( Dibaca 1 kali)

[5] dzikir pagi serta petang,

Membaca Sayyidul Istighfar

اَللَّهُمَّأَنْتَرَبِّيْلاَإِلَـهَإِلاَّأَنْتَ،خَلَقْتَنِيْوَأَنَاعَبْدُكَ،وَأَنَاعَلَىعَهْدِكَوَوَعْدِكَمَااسْتَطَعْتُ،أَعُوْذُبِكَمِنْشَرِّمَاصَنَعْتُ،أَبُوْءُلَكَبِنِعْمَتِكَعَلَيَّ،وَأَبُوْءُبِذَنْبِيْفَاغْفِرْلِيْفَإِنَّهُلاَيَغْفِرُالذُّنُوْبَإِلاَّأَنْتَ

( Allahumma anta robbii laa ilaha illa anta, kholaqtanii wa anaa‘ abduka wa anaa‘ ala‘ ahdika wa wa’ dika mas- tatho’ tu. A’ udzu bika min syarri maa shona’ tu. Abu- u laka bi ni’ matika‘ alayya wa abu- u bi dzambii. Fagh- firlii fainnahu laa yagh- firudz dzunuuba illa anta)

“ Ya Allah, Engkau merupakan Rabbku, tidak terdapat ilah yang berhak disembah kecuali Engkau, Engkaulah yang menciptakanku. Saya merupakan hamba- Mu. Saya hendak setia pada perjanjianku pada- Mu( ialah saya hendak mentauhidkan- Mu) semampuku serta saya percaya hendak janji- Mu( berbentuk surga untukku). Saya berlindung kepada- Mu dari kejelekan yang kuperbuat. Saya mengakui nikmat- Mu kepadaku serta saya mengakui dosaku. Oleh sebab itu, ampunilah saya. Sebetulnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau.”

( Dibaca 1 kali)

[6] dzikir pagi serta petang

اَللَّهُمَّإِنِّيْأَصْبَحْتُأُشْهِدُكَوَأُشْهِدُحَمَلَةَعَرْشِكَ،وَمَلاَئِكَتَكَوَجَمِيْعَخَلْقِكَ،أَنَّكَأَنْتَاللهُلاَإِلَـهَإِلاَّأَنْتَوَحْدَكَلاَشَرِيْكَلَكَ،وَأَنَّمُحَمَّدًاعَبْدُكَوَرَسُوْلُكَ

( Allahumma inni ash- bahtu usy- hiduka wa usy- hidu hamalata‘ arsyika wa malaa- ikatak wa jami’ a kholqik, annaka antallahu laa ilaha illa anta wahdaka laa syariika lak, wa anna Muhammadan‘ abduka wa rosuuluk).

“ Ya Allah, sebetulnya saya di waktu pagi ini mempersaksikan Engkau, malaikat yang memikul‘ Arys- Mu, malaikat- malaikat serta segala makhluk- Mu, kalau sebetulnya Engkau merupakan Allah, tiada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau semata, tiada sekutu bagi- Mu serta sebetulnya Muhammad merupakan hamba serta utusan- Mu.”

( Dibaca 4 kali)

BACA JUGA : Kisah Keluar Dari Riba! Membangkrutkan diri di depan Manusia

[7] dzikir pagi serta petang

اَللَّهُمَّإِنِّيْأَسْأَلُكَالْعَفْوَوَالْعَافِيَةَفِيالدُّنْيَاوَاْلآخِرَةِ،اَللَّهُمَّإِنِّيْأَسْأَلُكَالْعَفْوَوَالْعَافِيَةَفِيدِيْنِيْوَدُنْيَايَوَأَهْلِيْوَمَالِيْاللَّهُمَّاسْتُرْعَوْرَاتِىوَآمِنْرَوْعَاتِى.اَللَّهُمَّاحْفَظْنِيْمِنْبَيْنِيَدَيَّ،وَمِنْخَلْفِيْ،وَعَنْيَمِيْنِيْوَعَنْشِمَالِيْ،وَمِنْفَوْقِيْ،وَأَعُوْذُبِعَظَمَتِكَأَنْأُغْتَالَمِنْتَحْتِيْ

Allahumma innii as- alukal‘ afwa wal‘ aafiyah fid dunyaa wal aakhiroh. Allahumma innii as- alukal‘ afwa wal‘ aafiyah fii diinii wa dun- yaya wa ahlii wa maalii. Allahumas- tur‘ awrootii wa aamin row’ aatii. Allahummahfazh- nii mim bayni yadayya wa min kholfii wa‘ an yamiinii wa‘ an syimaalii wa min fawqii wa a’ udzu bi‘ azhomatik an ughtala min tahtii.

“ Ya Allah, sebetulnya saya meminta kebajikan serta keselamatan di dunia serta akhirat. Ya Allah, sebetulnya saya meminta kebajikan serta keselamatan dalam agama, dunia, keluarga serta hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku( aib serta suatu yang tidak layak dilihat orang) serta tenteramkanlah saya dari rasa khawatir. Ya Allah, peliharalah saya dari muka, balik, kanan, kiri serta atasku. Saya berlindung dengan kebesaran- Mu, supaya saya tidak disambar dari bawahku( oleh ular ataupun tenggelam dalam bumi serta lain- lain yang membuat saya jatuh).”

( Dibaca 1 kali)

[8] dzikir pagi serta petang

اَللَّهُمَّعَالِمَالْغَيْبِوَالشَّهَادَةِفَاطِرَالسَّمَاوَاتِوَاْلأَرْضِ،رَبَّكُلِّشَيْءٍوَمَلِيْكَهُ،أَشْهَدُأَنْلاَإِلَـهَإِلاَّأَنْتَ،أَعُوْذُبِكَمِنْشَرِّنَفْسِيْ،وَمِنْشَرِّالشَّيْطَانِوَشِرْكِهِ،وَأَنْأَقْتَرِفَعَلَىنَفْسِيْسُوْءًاأَوْأَجُرَّهُإِلَىمُسْلِمٍ

Baca pula:

Nabi Daud, Sejarah serta Mukjizatnya[LENGKAP]

( Allahumma‘ aalimal ghoybi wasy syahaadah faathiros samaawaati wal ardh. Robba kulli syai- in wa maliikah. Asyhadu alla ilaha illa anta. A’ udzu bika min syarri nafsii wa min syarrisy syaythooni wa syirkihi, wa an aqtarifa‘ alaa nafsii suu- an aw ajurrohu ilaa muslim).

“ Ya Allah, Yang Maha Mengenali yang ghaib serta yang nyata, wahai Rabb pencipta langit serta bumi, Rabb seluruh suatu serta yang merajainya. Saya bersaksi kalau tidak terdapat ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Saya berlindung kepadaMu dari kejahatan diriku, setan serta balatentaranya( godaan buat berbuat syirik pada Allah), serta saya( berlindung kepada- Mu) dari berbuat kejelekan terhadap diriku ataupun menyeretnya kepada seseorang muslim.”( Dibaca 1 kali)

[9] dzikir pagi serta petang

بِسْمِاللَّهِالَّذِىلاَيَضُرُّمَعَاسْمِهِشَىْءٌفِىالأَرْضِوَلاَفِىالسَّمَاءِوَهُوَالسَّمِيعُالْعَلِيمُ

Bismillahilladzi laa yadhurru ma’ asmihi syai- un fil ardhi wa laa fis samaa’ wa huwas samii’ ul‘ aliim.

“ Dengan nama Allah yang apabila diucap, seluruh suatu di bumi serta langit tidak hendak beresiko, Dia- lah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengenali.”

( Dibaca 3 kali)

[10] dzikir pagi serta petang

رَضِيْتُبِاللهِرَبًّا،وَبِاْلإِسْلاَمِدِيْنًا،وَبِمُحَمَّدٍصَلَّىاللهُعَلَيْهِوَسَلَّمَنَبِيًّا

( Rodhiitu billaahi robbaa wa bil- islaami diinaa, wa bi- muhammadin shallallaahu‘ alaihi wa sallama nabiyya)

“ Saya ridha Allah selaku Rabb, Islam selaku agama serta Muhammad shallallahu‘ alaihi wa sallam selaku nabi.”

( Dibaca 3 kali)

[11] dzikir pagi serta petang

يَاحَيُّيَاقَيُّوْمُبِرَحْمَتِكَأَسْتَغِيْثُ،وَأَصْلِحْلِيْشَأْنِيْكُلَّهُوَلاَتَكِلْنِيْإِلَىنَفْسِيْطَرْفَةَعَيْنٍأَبَدًا

Yaa Hayyu Yaa Qoyyum, bi- rohmatika as- taghiits, wa ash- lih lii sya’ nii kullahu wa laa takilnii ilaa nafsii thorfata‘ ainin Abadan.

“ Wahai Rabb Yang Maha Hidup, wahai Rabb Yang Berdiri Sendiri( tidak perlu seluruh suatu), dengan rahmat- Mu saya memohon pertolongan, perbaikilah seluruh urusanku serta jangan diserahkan kepadaku sekali juga sekejap mata( tanpa menemukan pertolongan dariMu).”

( Dibaca 1 kali)

[12] dzikir pagi

أَصْبَحْنَاعَلَىفِطْرَةِاْلإِسْلاَمِوَعَلَىكَلِمَةِاْلإِخْلاَصِ،وَعَلَىدِيْنِنَبِيِّنَامُحَمَّدٍصَلَّىاللهُعَلَيْهِوَسَلَّمَ،وَعَلَىمِلَّةِأَبِيْنَاإِبْرَاهِيْمَ،حَنِيْفًامُسْلِمًاوَمَاكَانَمِنَالْمُشْرِكِيْنَ

Ash- bahnaa‘ ala fithrotil islaam wa‘ alaa kalimatil ikhlaash, wa‘ alaa diini nabiyyinaa Muhammadin shallallahu‘ alaihi wa sallam, wa‘ alaa millati abiina Ibraahiima haniifam muslimaaw wa maa kaana minal musyrikin.

“ Di waktu pagi kami memegang agama Islam, kalimat ikhlas( kalimat syahadat), agama Nabi kami Muhammad shallallahu‘ alaihi wa sallam, serta agama ayah kami Ibrahim, yang berdiri di atas jalur yang lurus, muslim serta tidak terkategori orang- orang musyrik.”

( Dibaca 1 kali dipagi hari saja).

[13] dzikir pagi serta petang

سُبْحَانَاللهِوَبِحَمْدِهِ

Subhanallah wa bi- hamdih.

“ Maha suci Allah, saya memuji- Nya.”
( Dibaca 100 kali)

[14] dzikir pagi serta petang

لاَإِلَـهَإِلاَّاللهُوَحْدَهُلاَشَرِيْكَلَهُ،لَهُالْمُلْكُوَلَهُالْحَمْدُوَهُوَعَلَىكُلِّشَيْءٍقَدِيْرُ

Laa ilaha illallah wahdahu laa syarika lah, lahul mulku walahul hamdu wa huwa‘ ala kulli syai- in qodiir.

“ Tidak terdapat ilah yang berhak disembah tidak hanya Allah semata, tidak terdapat sekutu menurutnya. Bagi- Nya kerajaan serta seluruh pujian. Dia- lah yang berkuasa atas seluruh suatu.”
( Dibaca 10 kali)

[15] dzikir petang

أَعُوْذُبِكَلِمَاتِاللهِالتَّامَّاتِمِنْشَرِّمَاخَلَقَ

A’ udzu bikalimaatillahit- taammaati min syarri maa kholaq.

“ Saya berlindung dengan kalimat- kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk yang diciptakanNya.”
( Dibaca 3 x pada waktu petang)

[15] dzikir pagi

لاَإِلَـهَإِلاَّاللهُوَحْدَهُلاَشَرِيْكَلَهُ،لَهُالْمُلْكُوَلَهُالْحَمْدُوَهُوَعَلَىكُلِّشَيْءٍقَدِيْرُ

Laa ilaha illallah wahdahu laa syarika lah, lahul mulku walahul hamdu wa huwa‘ ala kulli syai- in qodiir.

“ Tidak terdapat ilah yang berhak disembah tidak hanya Allah semata, tidak terdapat sekutu bagi- Nya. Kepunyaan Allah kerajaan serta seluruh pujian. Dia- lah yang berkuasa atas seluruh suatu.”
( Dibaca 100 x dalam satu hari)

[16] dzikir pagi

سُبْحَانَاللهِوَبِحَمْدِهِ:عَدَدَخَلْقِهِ،وَرِضَانَفْسِهِ،وَزِنَةَعَرْشِهِوَمِدَادَكَلِمَاتِهِ

Subhanallah wa bi- hamdih,‘ adada kholqih wa ridhoo nafsih. wa zinata‘ arsyih, wa midaada kalimaatih.

“ Maha Suci Allah, saya memujiNya sebanyak makhluk- Nya, sepanjang kerelaan- Nya, seberat timbangan‘ Arsy- Nya serta sebanyak tinta tulisan kalimat- Nya.”
( Dibaca 3 x di waktu pagi saja)

[17] dzikir pagi

اَللَّهُمَّإِنِّيْأَسْأَلُكَعِلْمًانَافِعًا،وَرِزْقًاطَيِّبًا،وَعَمَلاًمُتَقَبَّلاً

Allahumma innii as- aluka‘ ilman naafi’ a, wa rizkan thoyyibaa, wa‘ amalan mutaqobbalaa.

“ Ya Allah, sangat saya meminta kepada- Mu ilmu yang berguna( untuk diriku serta orang lain), rizki yang halal serta amal yang diterima( di sisi- Mu serta memperoleh ganjaran yang baik).”
( Dibaca 1 kali sehabis salam dari shalat Shubuh)

[18] dzikir pagi

أَسْتَغْفِرُاللهَوَأَتُوْبُإِلَيْهِ

Astagh- firullah wa atuubu ilaih.

“ Saya meminta ampun kepada Allah serta bertobat kepada- Nya.”
( Dibaca 100 kali dalam satu hari)

Demikian bacaan dan surah Dzikir yang bisa meningkatkan dan meledakkan Rejeki ini. Insya Allah bila di praktekkan secara spartan dan istiqomah dengan niat Ihklas karena memohon karena Allah akan anda rasakan sendiri kedahsyatannya berkaitan dengan rejeki dan keberkahan dari Allah!

Share dan Praktekkan bila anda rasa bermanfaat…

Rujukan:
ajaranislam. com
Islami. co
Rumaysho.com

About Agung P 224 Articles
Life is Never Flate!

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.